EN MASKIN – ALLA TILLÄMPNINGAR

Watermaster kan på egen hand slutföra projekt som vanligtvis hanteras av flera separata maskiner.

Watermaster är den idealiska maskinen för väg- och vattenbyggnad, bygg- och muddringsföretag såväl som för kommuner och statliga myndigheter som har projekt på grunda vatten. Watermaster har flera funktioner och unik rörlighet som minimerar maskineriet på plats och därför minskar belastningen på miljön medan bränsleförbrukningen och andra driftskostnader hålls nere.

Konceptet med Watermasters mångsidiga är ett smart val för alla miljörelaterade projekt på grunt vatten. Watermaster löser för tillfället dessa utmaningar med hundratals enheter i över 70 länder över hela världen. Den smarta användningsprincipen möjliggör mycket exakt och effektiv miljövänlig muddring - rätt mängd från rätt ställe


Two watermasters dredging

ÅTERSTÄLLA GRUNDA VATTENVÄGAR OCH STRÄNDER

Den nuvarande försämrade kvaliteten på insjövattendrag kan ändras.

Watermaster kan fördjupa, bygga och rensa insjövatten och stränder. Med den här mångsidiga tekniken kan ett smart tillvägagångssätt för olika problem väljas, så att arbetet utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Muddring av grunda vatten i stor skala kräver storskalig muddringskapacitet. Traditionella stora mudderverk med begränsad rörlighet är dåligt lämpade för insjövatten. Med en flotta av Watermasters mångsidiga amfibiemudderverk är du utrustad för att hantera alla miljöer och små och stora projekt.


Watermaster with a rake

FÖRHINDRA ÖVERSVÄMNINGAR OCH RENGÖRA MILJÖN

Watermaster Classic kan röra sig och arbeta under extrema förhållanden.

På grund av detta är Watermaster idealisk för att förhindra översvämningar och skador orsakade av översvämningar. Detta mångsidiga mudderverk kan användas där inga andra maskiner klarar det.

  • Förhindrande av översvämning
  • Rengöring av stadskanaler
  • Borttagning av vegetation och skräp
  • Borttagning av förorenade sediment

Piling with Watermaster dredger

ANVÄNDA I BYGGPROJEKT

Ju hårdare förhållanden, desto mer framstår Watermasters fördelar.

Vattenbaserade väg- och vattenprojekt är typiska för Watermaster Classic. Watermaster är idealisk när man innesluter kablar och rör i botten och kan även utföra andra slags underhållsarbeten effektivt. Maskinen förflyttar sig till platsen med eget framdrivningssystem och fjärrstyrda spett ger bra förankring för stabil och effektiv pålning, grävarbeten så väl som kabelmontering.


Dredger cleaning an industrial pond

UNDERHÅLLA OCH RENGÖRA INDUSTRIDAMMAR

Underhåll utförs enkelt genom användning av Watermasters sugmuddringsförmåga och förmåga till oberoende rörelser.

Watermaster är enkel att transportera till platsen på ett släp och från där går mudderverket ner i bassängen på egen hand. I bassängen kan Watermaster röra sig med sitt eget framdrivningssystem och kan också förflytta sig till en annan bassäng med hjälp av sitt grävtillbehör och spett. Den kan pumpa massan till en annan bassäng upp till 1,5 km bort. Genom skopans arbete kan den bygga upp och reparera bassängkanterna

Watermaster kan även hitta värdefulla material från sedimentdammar och dräneringsdammar.