Yksi kone – kaikki työt

Watermaster-monitoimiruoppaaja suoriutuu yksin tehtävistä, joihin on perinteisesti tarvittu useita erilaisia koneita.

Watermaster soveltuu hyvin maa- ja vesirakennusyrityksille, ruoppausyrityksille sekä julkisen puolen toimijoille, joilla on projekteja matalissa vesistöissä. Watermaster-ruoppaajan monipuoliset toiminnot ja ainutlaatuinen liikkuvuus minimoivat käyttöpaikalla tarvittavien koneiden määrän sekä ympäristöön kohdistuvan kuormituksen. Lisäksi Watermasterin polttoaineenkulutus on pientä ja käyttökustannukset alhaiset.

Watermaster-monitoimiruoppaaja on fiksu valinta kaikkiin matalien vesistöjen ympäristönkunnostustöihin. Tällä hetkellä sadat Watermaster-ruoppaajat kunnostavat vesistöjä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Watermaster-monitoimiruoppaajan älykäs toimintaperiaate mahdollistaa erittäin tarkan ja tehokkaan ympäristöruoppauksen, jossa juuri oikea määrä ruopataan juuri oikeasta kohdasta.


Two watermasters dredging

Matalien vesistöjen syvennys ja kunnostus

Sisämaan vesistöjen maailmanlaajuisesti heikkenevä tilanne voidaan vielä korjata.

Watermaster-ruoppaaja voi syventää, rakentaa ja puhdistaa sisämaan vesistöjä ja ranta-alueita. Tämän monipuolisen teknologian avulla erilaisten ongelmien ratkaisuun voidaan valita parhaiten soveltuva lähestymistapa, jolloin työt tehdään asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Laajamittainen matalien vesistöjen ruoppaus edellyttää suurta ruoppauskapasiteettia. Perinteiset liikkuvuudeltaan rajoittuneet suurikokoiset ruoppaajat soveltuvat huonosti sisävesikäyttöön. Kun käytössäsi on useita Watermaster-monitoimiruoppaajia, selviydyt kaikenlaisista ympäristöistä ja kaikenkokoisista projekteista.


Watermaster with a rake

Vesikasvillisuuden ja saastuneiden sedimenttien poisto ja muut ympäristötyöt

Watermaster Classic kykenee liikkumaan ja työskentelemään ääriolosuhteissa.

Tämä Watermaster-malli soveltuu siis ihanteellisesti esimerkiksi tulvien ja tulvavaurioiden ehkäisyyn. Tämä monitoimiruoppaaja toimii niissäkin paikoissa, joissa muut koneet eivät.

  • Tulvantorjunta
  • Kanavien puhdistus kaupungissa
  • Kasvillisuuden ja roskien poisto
  • Saastuneiden sedimenttien poisto

Piling with Watermaster dredger

Vesirakennustyöt

Mitä haastavammat olosuhteet, sitä merkittävämmät Watermaster-ruoppaajan hyödyt.

Watermaster -monitoimiruoppaajia hyödynnetään usein erilaisissa vesirakennusprojekteissa. Watermaster soveltuu ihanteellisesti esimerkiksi kaapelien ja putkien upottamiseen, ja sen avulla voidaan huolehtia tehokkaasti myös muunlaisista kunnostus- ja paalutustöistä. Kone liikkuu työkohteeseen oman potkurinsa voimin ja ankkuroituu tukevasti neljän tukijalkansa avulla. Työskentely on vakaata, turvallista ja tehokasta.


Dredger cleaning an industrial pond

Teollisuus- ja kaivosaltaiden huolto ja puhdistus

Watermaster-ruoppaajan imuruoppausominaisuuksien ja itsenäisen liikkumisen ansiosta huoltotöiden tekeminen sujuu helposti.

Watermasterilla voi huoltaa ja puhdistaa teollisuuden prosessi- ja jätevesialtaat tehokkaasti. Kone on helppo kuljettaa kokonaisena yksikkönä kohteeseen. Se voi kävellä altaaseen, altaasta pois ja eri altaiden välillä. Nosturiapua ei tarvita. Watermaster voi pumpata poistettavat (tai uudelleen prosessoitavat) massat jopa 1,5 kilometrin päähän.