Watermaster

för muddring, pålning, räfsning - med mera. från torr mark till 6 m djup.

SE VIDEON

Mångsidig

Med ett stort urval av tillbehör som går snabbt att byta, anpassar sig Watermaster till alla de krav som platsen ställer.
LÄS MER

Rörlig

Watermaster transporteras som en komplett enhet och rör sig oberoende på land och vatten - och allt däremellan.
LÄS MER

Beprövad

30 års ständig utveckling och 300 referenser över hela världen. Man kan lugnt påstå att Watermaster är pålitlig.
LÄS MER

SMART LÖSNING FÖR HÅRT ARBETE

1

Återställa grunda
vattenvägar och stränder

2

Förhindra översvämningar och
rengöra miljön

3

Använda i
byggprojekt

4

Underhålla och rengöra
industri- och gruvdammar

Möt oss vid